Inhuren van een klachtenfunctionaris bied onderstaande voordelen:

 • Tijd , geld- en energiebesparing
 • Problemen zoveel mogelijk in een pré-juridisch stadium tot een oplossing te brengen
 • Vertrouwenspersoon
 • Kwaliteitsverhoging van de dienstverlening
 • Medewerkers worden gehoord en dit leidt tot een tevreden medewerker
 • De functionaris zoekt en benut op een weloverwogen manier de discretionaire ruimte om – rekening houdend met de kaders van de organisatie en wet- en regelgeving – oplossingen op maat te realiseren.
 • Stimuleert klanten / cliënten tot het zelf oplossen van sociaal juridische vraagstukken
 • Toepassen van wetten, regels en procedures
 • Complexe wet – en regelgeving begrijpelijk maken voor een cliënt
 • Bemiddeling in conflicten
 • WO!connect is tevens gespecialiseerd in gespreksvoering gericht op de doelgroep: mensen met een (lichte) verstandelijke beperking met eventueel psychosociale problematiek.
 • Deskundigheid op het gebied van: informatie, advies – en bemiddelingsgesprekken
 • Soepel verloop van procedures en casuïstiek
 • Oog voor zowel de juridische aspecten, als voor de sociale factoren