De competenties:

Juridische kennis > Kennis van diverse rechtsgebieden en de verschillende wet – en regelgeving.

Communicatieve vaardigheden> Je moet met mensen praten,met verschillende partijen kunnen onderhandelen en kunnen bemiddelen en daarbij rapporten schrijven.

Informatie, advisering – en bemiddelingsgesprekken> Je adviseert mensen wat ze in een lastige situatie (juridisch) gezien het best kunnen doen: welke wegen ze moeten bewandelen, welke stappen zinvol zijn. Bij adviseren hoort ook dat je goed kunt luisteren, om erachter te komen wat exact het probleem is.

Mensenkennis> Omdat je direct met en voor mensen werkt, is een behoorlijk portie mensenkennis nodig. Je moet weten hoe je mensen overtuigt, wat hen motiveert (of juist niet) en hoe je met hen omgaat.

Empathie en inlevingsvermogen> Als functionaris ben je je ervan bewust dat als je iemand met een (juridisch) probleem wilt helpen, je enig inlevingsvermogen moeten hebben en je zult moeten realiseren hoe moeilijk de situatie voor iemand kan zijn.

Uitganspunten

Bij de inrichting en uitvoering van de functie gelden als belangrijkste uitgangspunten:

  • onafhankelijkheid van functie;
  • open en procesgerichte houding, zonder (voor-)oordeel over het probleem tussen cliënt en medewerker;
  • laagdrempeligheid van de functie en directe toegankelijkheid van de functionaris;
  • actieve benadering van betrokkenen;
  • respect voor de eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid van cliënt en medewerker;
  • respect voor de privacy van betrokkenen en het vertrouwelijke karakter van de functie.

Bij een klacht gaat de klachtenfunctionaris na wat de cliënt wil bereiken. Waar mogelijk wordt dit opgelost door middel van bemiddeling tussen de cliënt en betrokkenen binnen de organisatie.