De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is direct betrokken bij de opvang van klachten en kan de cliënt ook helpen een klacht in te dienen. Kort overzicht van taken:

 • Het geven van informatie en advies aan de organisatie en cliënt.
 • Ondersteuning bieden bij het bemiddelen tussen de cliënt en/of organisatie bij een klacht.
 • Procesbewaking; verloop van de klacht volgens de klachtenregeling en binnen de wettelijke termijnen.
 • Informatie, advies en voorlichting binnen de organisatie.
 • Opstellen klachtenregeling, klachtenfolder en communicatie naar de doelgroep.
 • Opstellen overzichten klachten, jaarverslagen en/of rapportages aan de directie of bestuur van de organisatie.
 • Advies over kwaliteitsverbeteringen, wettelijke kaders en melden van ernstige situaties.

De inzet van de klachtenfunctionaris heeft als doelen het bevorderen van of bijdragen aan:

 • een gelijkwaardige relatie tussen cliënt en medewerkers;
 • een effectieve oplossing van problemen tussen cliënt en medewerkers;
 • herstel van de relatie tussen cliënt en medewerkers;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening die de organisatie biedt;

Een klachtenfunctionaris inhuren voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Suja!