Klachten zijn een gratis advies voor organisaties!

  • Van klachten kun je leren. Klachten zeggen iets over de cultuur in een organisatie, over kwaliteit en risico’s.

 

  • De functie van klachtenfunctionaris, ongeacht de branche of sector waarin de functionaris werkzaam is, houd niet alleen in: het ‘in ontvangst nemen’ en de ‘behandeling van’ de klacht. Ook het benaderen van de ‘aangeklaagde’ in de eigen organisatie en – idealiter – het stimuleren van het behalen van maximaal rendement uit de klacht voor kwaliteitsverbetering van de organisatie, doen een beroep op dezelfde functionaris.

 

  • De klachtenfunctionaris is een spin in het web die zowel met externe als met interne factoren rekening moet houden bij het samenstellen van het web.

 

  • Bewustwording is noodzakelijk. Bij veel organisaties staan klachten niet scherp op het netvlies. De meeste klachten bereiken het management van de organisatie niet of nauwelijks. Ze worden niet gemeld en veel informatie blijft steken bij de medewerkers die de klachten ontvangen.

 

  • Het optimaal benutten van de deskundigheid van de klachtenfunctionaris houdt in dat de organisatie de ambities moeten uitwerken ten aanzien van kwaliteitsverbetering en het belang van loyale klanten. Loyaliteit immers kan worden versterkt door de tevredenheid over de klachtenafhandeling.

 

WO!Connect zorgt ervoor dat er zaken bespreekbaar gemaakt worden en dat er zodoende kwaliteitsverbetering ontstaat  binnen organisaties. Iedereen wil gehoord worden!

woconnect-yesyoucan