Sociaal Beheerder / Woonmaatschappelijk adviseur

Aansturen van medewerkers, netwerkpartners & huurders
• Keukentafelgesprekken
• Klachtenbemiddeling
• Juridisering van de hulpvraag
• Intakegesprekken met kandidaat – huurders die een specifieke zorg – begeleidingsvraag hebben
• Advisering over inplaatsing
• Huisbezoeken aan klanten met betalingsproblemen en psychische problematiek
• Advisering en begeleiding aan klanten wanneer zij ernstig overlast veroorzaken
• Bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijken
• Ondersteuning van collega’s in situaties met sociale problemen bij huurders en bepaal je de mede te volgen strategie (ontruimingsprocedures)
• Onderhoud contacten met netwerkpartners in het kader van woningtoewijzing aan specifieke doelgroepen
• Deelnemen aan diverse overlegvormen
• Telefonisch- en schriftelijk contact huurders, instellingen – en wederpartijen
• Correspondentie voeren en verdere administratieve werkzaamheden
• Ontwikkelingen volgen m.b.t. wet- en regelgeving Huurrecht