Klantmanager Werk

(Pre) Intakegesprekken voeren met klanten
• Diagnosegesprekken voeren, waarbij je de diagnose vaststelt
• Evaluatiegesprekken
Hoor – wederhoor gesprekken
Maatregel toepassen
• Plan van aanpak maken
• Telefonisch – en schriftelijk contact met klanten
• Rapportages maken
• Beschikkingen maken
• Administratieve werkzaamheden
• Wet – en regelgeving toepassen (participatiewet)
• Adviseren en begeleiden van klanten m.b.t. re-integratie
• Re-integratiemiddelen inzetten
• Herconroles uitvoeren
• Coördineren van trajecten
• Wet Taaleis geïmplementeerd